Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc@warszawska.info    abc.warszawa@gmail.com


501 153 348

Autorska Bibliografia Ciekawostki

Firma

Reklama - Cennik

Spis ulic

 

Bibliografia

(układ według roku wydania)

Wiadomości zawarte na stronach warszawska.info pochodzą prawie wyłącznie z opracowań naukowych i literatury historycznej. Wiele informacji jakie zapamiętaliśmy (nawet jako wieloletni mieszkańcy stolicy), wymaga weryfikacji, dlatego też - jeśli nasuną się naszym czytelnikom jakiekolwiek wątpliwości - prosimy o uwagi. Dołożymy starań aby zawarte w portalu wiadomości były rzetelne i udokumentowane, dlatego też w znikomym stopniu będziemy korzystać z danych innych "warszawskich" portali, szanując cudzą pracę i myśl. Tu wymieniamy tylko kilka pozycji "podręcznych" z jakich będziemy korzystać, a lista ta będzie kontynuowana.

1. Adam Jarzębski - Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy. Reprint wyd. PWN. Warszawa 1974
           (pierwszy przewodnik po Warszawie z roku 1643).

2. OPISANIE historyczno-statystyczne MIASTA WARSZAWY przez Łukasza Gołębiewskiego. Nakładem i drukiem
            N. Glücksberga księgarza i typografa Królewskiego Warszawskiego Uniwersytetu, Warszawa 1827.
            (reprint WAiF 1979)

3.WARSZAWA I JEJ SPOŁECZNOŚC W POCZĄTKACH NASZEGO STULECIA przez K. Wł. Wójcickiego. Wydanie
          Redakcyi Biblioteki Warszawskiej. Warszawa Nakład Gebethnera i Wolfa 1875  (dzieje miasta i jej mieszkańców
          w okresie 1800-1830)

4. PRZEWODNIK PO WARSZAWIE wydany staraniem Wielkiego Hotelu Europejskiego w czterech językach.
            Drukiem Władysława Dębskiego Senatorska 20. Warszawa 1881. (reprint WAiF 1991).

5. Ks. Dr M. Godlewski. KOŚCIÓŁ Ś-GO MARCINA W WARSZAWIE. Seria "Nasze Świątynie". Wydawnictwo Kroniki
            Rodzinnej w Warszawie Plac Zamkowy (Podwale 4). Warszawa 1914

6. Aleksander Kraushar WARSZAWA ZA STANISŁAWA AUGUSTA (1764-1795). Nakładem Księgarni Ferdynanda
            Hoesicka. Warszawa 1914.

7. PRZEWODNIK PO WARSZAWIE - wydał Mieczysław Majcher. Warszawa, Koszykowa 7. Lata 20-te XX w.

8. Wójtowicz Wł. J. - DZIEJE PRAGI warszawskiej od czasów najdawniejszych do obecnych. Z przedmową posła
            inż. J Strzednickiego. Nakładem Wydawnictwa "Głos Pragi". Warszawa 1934

9. WARSZAWA - PRZEWODNIK KRAJOZNAWCZY. Pod redakcją Dr.R. Danysz Fleszarowej i Józefa Kołodziejczyka.
           Biblioteka Turystyczna Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Oddział Warszawski. Zakł. Graf.
           "Nasza Drukarnia" W-wa, Sienna 15. Warszawa 1938.

10. Adam Moraczewski. WARSZAWA.  Seria "Cuda Polski". Wydanie III. Nakładem Gebethnera i Wolfa.
             Warszawa 1939

11. WARSZAWA - STOLICA POLSKI - Wydanie II. Stołeczny Fundusz odbudowy Stolicy 1949

12. Eugeniusz Szwankowski - WARSZAWA Rozwój urbanistyczny i architektoniczny. Państwowe Wydawnictwa
             Techniczne. Warszawa 1952

13. Władysław Broniewski - Wiersze warszawskie. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1952.

14. SZKICE STAROMIEJSKIE. Komisja Badań Dawnej Warszawy - Wydawnictwo Sztuka . Warszawa 1955

15. Jan Knothe - A tu jest Warszawa. Iskry. Warszawa 1955

16. STARE MIASTO w WARSZAWIE. ODBUDOWA. Praca zbiorowa. Wydana przez Centralny Zarząd Muzeów
            i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki. Teka Konserwatorska. Zeszyt 4.
            Wydawnictwo Budownictwo i Architektura. Warszawa 1956.

17. Barbara Zielińska-Szymanowska. KOLUMNA ZYGMUNTA III w WARSZAWIE. Wydawnictwo Sztuka.
             Warszawa 1957.

18. VADEMECUM WARSZAWSKIE - Praca zbiorowa. Wydawnictwo WTI "Stolica" - Warszawa 1957. Nakład 7000.

19. Artur Międzyrzecki - Warszawa Prusa i Gierymskiego. Wydawnictwo ARKADY. Warszawa 1957.
            Nakład 10.140 egz.

20. Stanisław Łoza. SZKICE WARSZAWSKIE. Zebrał i opracował Ludwik B. Grzeniewski. Państwowy Instytut
             Wydawniczy 1958. Wyd. I nakład 5.000 egz.

21. Tadeusz Jabłoński. PÓŁNOCNY TRAKT WARSZAWY (o Żoliborzu, Marymoncie i Bielanach).
              Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Warszawa 1959.

22. Bronisław Kopczyński. PRZY LAMPCE NAFTOWEJ. Wspomnienia o dawnej Warszawie, Krakowie, Wędrówkach
             z farbami, spotkanych ludziach 1882-1952. Czytelnik. 1959. Wyd. I. Nakład 5.250 egz.

23. Wiktor Gomulicki. OPOWIADANIA O STAREJ WARSZAWIE. PIW. Warszawa 1960.

24. Warszawa na starej fotografii. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne. Warszawa 1960.

25. Wallis Mieczysław - Canaletto malarz Warszawy. Wydawnictwo AURIGA. Warszawa 1960, 61, 83

26. SZKICE NOWOMIEJSKIE. Praca zbiorowa pod red. Olgierda Puciaty, Hanny Szwankowskiej,
             Eugeniusza Szwankowskiego, Stanisława Żaryna. Wydawnictwo ARKADY. Wydanie pierwsze.
             Nakład 3.180 egz. Warszawa 1961

27. Adolf Ciborowski - Warszawa, o zniszczeniu i odbudowie miasta. Wydawnictwo "Polonia". Warszawa 1964

28. Olgierd Budrewicz. Bedeker Warszawski - Praga. Czytelnik. Warszawa 1964

29. Aleksander Maliszewski. U brzegu mojej Wisły. PIW. Warszawa 1964

30. Tadeusz Łepkowski - Warszawa w powstaniu listopadowym, Wiedza Powszechna. Warszawa 1965

31. Benedykt Hertz. Na taśmie 70-lecia. PIW. Biblioteka Syrenki. Warszawa 1966

32. Stanisław Maria Saliński. Long-play warszawski. PAX. Warszawa 1966

33. Franciszek Maksymilian Sobieszczański. WARSZAWA - wybór publikacji. Biblioteka Syrenki.
              Wyd. PIW. Wyd. I Nakład 4000 egz. Warszawa 1967

34. Olgierd Budrewicz. Zdumiewająca Warszawa. Wydawnictwo Interpress. Warszawa 1968

35. Kronika wydarzeń w Warszawie 1939-1949. PWN, Warszawa 1970

36. Kazimierz Konarski. Warszawa w pierwszym jej stołecznym okresie. Biblioteka Syrenki. Wyd. PIW.
             Warszawa 1970

37. Olgierd Budrewicz, Edward Falkowski - Warszawiacy. Wydawnictwo INTERPRESS. Warszawa 1970

38. Eugeniusz Szwankowski. Ulice i place Warszawy. PWN. Warszawa 1970 Wyd. II uzup. i popr.

39. PAMIĘĆ WARSZAWSKIEJ ODBUDOWY 1945-1949. PIW. Wybór i przedmowa Jan Górski. Nakład 5000 egz.

40. Stare Miasto i Zamek Królewski w Warszawie. Praca zbiorowa (album). Wydawnictwo ARKADY.
             Warszawa 1971

41. Jerzy Kasprzycki i Marian Stępień - Pożegnania Warszawskie. Wydawnictwo ARKADY. Wszawa 1971

42. Pamięć warszawskiej odbudowy 1945-1949. PIW. Warszawa 1972

43. Żaryn Stanisław - Trzynaście Kamienic Staromiejskich. Strona Dekerta. PWN. Warszawa 1972

44. Bieniecki Zdzisław - Przedwczorajszej Warszawy Typy Malownicze. Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne.
             Warszawa 1972.

45. Karolina Beylin - W Warszawie w latach 1900-1914. PIW. Warszawa 1972

46. Ludwik Bohdan Grzeniewski - Warszawa Aleksandra Gierymskiego. PIW. Warszawa 1973

47. Muzeum Historyczne Warszawy. PWN. Warszawa 1973

48. PRZEWODNIK PO KOŚCIOŁACH. (Na Trakcie Królewskim, Starego i Nowego Miasta, Po Bazylice św.Jana).
             Seria przewodników wydawanych przez Radę Prymasowską Budowy Kościołów Warszawy.
             Warszawa 1973 - 1976.

49. Encyklopedia Warszawy. PWN. Warszawa 1975.

50. Dzieje Śródmieścia. PWN. Warszawa 1975

51. Stefan Kieniewicz. Warszawa w latach 1795-1914. PWN. Warszawa 1976

52. Przewodnik po kościołach Starego i Nowego Miasta Warszawy. Wydawca; Rada Prymasowska Budowy
             Kościołów Warszawy. Warszawa 1976.

53. Syrena zawsze zwodnicza. Portrety warszawianek XIX wieku. PIW. Warszawa 1976

54. Ludwik Bohdan Grzeniewski. Miejsce na ziemi. Szkice warszawskie. PIW. Warszawa 1977

55. Karol Mórawski - Warszawa dzieje miasta. Wyd. II popr. i rozszerzone. KiW Warszawa 1979.

56. Stanisław Jankowski, Adolf Ciborowski - Warszawa (album). Wydawnictwo INTERPRESS. Warszawa 1979

57. Warszawa - Jej dzieje i kultura. Opracowanie zbiorowe. Wydawnictwo ARKADY. Warszawa 1980

58. M. M. Drozdowski, A. Zachorski. HISTORIA WARSZAWY. Wyd. III. PWN Warszawa 1981.

59. Jesteśmy w Warszawie. Miasto dawne i Nowe. PIW. Warszawa 1981

60. Mariusz Karpowicz. Sekretne tresci warszawskich zabytków. PIW. Warszawa 1981

61. Jan Górski. Warszawa prawie współczesna. Szkice. PIW. Warszawa 1981

62. Stanisław Milewski. Ciemne sprawy dawnych warszawiaków. PIW. Warszawa 1982

63. Warszawska Skarpa Śródmiejska. - Wydział Urbanistyki Architektury Gminy Centrum. Warszawa 1982.

64. Zdzisław Kaliciński. O Starówce, Pradze i ciepokach. Wyd. "Książka i Wiedza". Warszawa 1983

65. Maria Bogucka. Władysław Tomkiewicz. Warszawa w latach 1526-1795. PWN. Warszawa 1984

66. Krzysztof Dunin-Wąsowicz. Warszawa w latach 1939-1945. PWN. Warszawa 1984

67. Karolina Beylin - Warszawy dni powszednie 1800-1910. Państwowy Instytut Wydawniczy.
             Biblioteka Syrenki. Warszawa 1985. Wydanie pierwsze. Nakład 10.000

68. Mariusz Karpowicz. PIĘKNE NIEZNAJOME. Warszawskie zabytki XVII i XVIII wieku. PIW. 1986

69. Juliusz Pollack - Julian Żebrowski. HISTORIA KAMIENICZEK na Rynku Starego Miasta w Warszawie.
             Krajowa Agencja Wydawnicza. Warszawa 1988.

70. Stanisław Niewiadowski. Warszawa jakiej nie ma. PIW. Warszawa 1988

71. Tomasz Szarota - Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Czytelnik. Warszawa 1988

72. Robert Bielecki - "Gustaw" - "Harnaś" dwa powstańcze bataliony. PIW. Warszawa 1989

73. Marek Kwiatkowski. ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA WARSZAWY. PIW. 1989

74. Karol Mórawski. - Przewodnik historyczny po cmentarzach warszawskich. Wydawnictwo PTT "Kraj".
             Warszawa 1989.

75. Olgierd Gustawski. ECHA MINIONEJ WARSZAWY. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. Warszawa 1989.

76. Jerzy Kasprzycki. Warszawa sprzed lat. Wydawnictwo PTTK "Kraj". Warszawa 1989.

77. Bohdan Grzymała Siedlecki. WARSZAWSKIE PRZECHADZKI Z WNUKIEM. Seria przewodników.
             Wydawnictwo Sport i Turystyka. Warszawa 1990.

78. Jan St. Kopczewski - Osiem herbów Warszawy. Dom wydawniczy ANKAR. Wydanie I. 1990. Nakład 9000.

79. MIASTO WARSZAWA. Część I Stare Miasto. Katalog Zabytków Sztuki. Polska Akademia Nauk.
             Instytut Sztuki. Pod redakcją  Jerzego Z. Łozińskiego i  Andrzeja Rottermunda.
             Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. T 1-2. Warszawa 1993.

80. Maria Lewicka - Rynek Starego Miasta. Seria Miniatury Warszawskie. Wydawnictwo Naukowe PWN.
             Warszawa 1992.

81. Warszawa pozytywistów. Praca zbiorowa pod red. Janiny Kulczyckiej-Saloni i Ewy Ihnatowicz.
              Wydanie Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1992.

82. Maria Lewicka - Wokół Placu Zamkowego. Seria Miniatury Warszawskie. Wydawnictwo Naukowe PWN.
             Warszawa 1993.

83. Halina Cieszkowska, Krystyna Kreyser - Gaudium in litteris czyli radość z odczytywania napisów.
             Przechadzki po Warszawie. Wydawnictwa Radia i Telewizji. Warszawa 1993.

84. Historyczne Place Warszawy. Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Warszawa 1994

85. Jarosław Zieliński. Ulica Bednarska. Wydawnictwo Veda. Warszawa 1997

86. Ryszard Mączyński. ULICE NOWEGO MIASTA.  Wydawnictwo Veda. Warszawa 1998.

87. Jarosław Zieliński. Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy. Tom 1-15. Biblioteka Towarzystwa
             Opieki Nad Zabytkami. Warszawa 2001 - wydanie kontynuowane.

88. Artur III Nadolski. PANI CHŁODNA (Opowieść o warszawskiej ulicy). Wydawca BELLONA. Warszawa 2008.

89. Jerzy S. Majewski. Warszawa nieodbudowana. Żydowski Muranów i okolice. Agora SA. Warszawa 2012

 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK