Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc.warszawa@gmail.com      abc@warszawska.info


501 153 348

Autorska Bibliografia Ciekawostki

Firma

Reklama - Cennik

Spis ulic

dzielnica

osiedle

Akademicka, Andrzejowska, Asnyka, Banacha, Barska, Baśniowa, Białobrzeska (od nr 17 i od nr 22), Bitwy Warszawskiej 1920r., Brwinowska, Chotomowska, Częstochowska, Daleka, Dorotowska, Drobiazg, Filtrowa, Glogera, Grójecka, Grzymały (właściwie: M.Sokołowskiego "Grzymały"), Hoffmanowej, Joteyki, Kaliska, Kołosa, Kopińska, Korzeniowskiego, Lelechowska, Mianowskiego, Miecznikowa, Mochnackiego, Niemcewicza, Odrzykońska, Pasteura, Poniecka, Przemyska, Radomska, Rapackiego, Raszyńska, Rokosowska, Sękocińska, Siewierska, Skłodowskiej-Curie, Słupecka, Spiska, Supińskiego, Szczęśliwicka (do nr 35 i do nr 48), Szujskiego, Tarczyńska, Uniwersytecka, Węgierska, Winnicka, Wolnej Wszechnicy, Zapolskiej, pl.Zawiszy.

 

 

Plac Gabriela Narutowicza wytyczono w 1923 roku. Stanowi on ważny węzeł komunikacyjny (tramwajowy i autobusowy). Z jednej strony granicę placu wyznacza ul. Grójecka z drugiej ul. Akademicka - obie traktowane jako część placu Narutowicza. Plac łączy się z ulicami; Grójecką, Słupecką, Barską, Uniwersytecką i Filtrową.


największy i dominujący budynek to akademik Politechniki Warszawskiej - przy ul. Akademickiej, stanowiącej
element placu Narutowicza


skrzyżowanie placu Narutowicza z Filtrową


pierwsza w prawo (tory) to Filtrowa, następna to Grójecka


widok z placu Narutowicza w kierunku Śródmieścia - ulica Grójecka

Kościół św. Jakuba - kościół parafialny Ochoty - zaprojektowany w stylu  romańskim przez prof. Oskara Sosnowskiego (zaczęty przed wojną światową, do dziś nie został całkowicie wykończony całkowicie). Obok kościoła widnieje dzwonnica drewniana zbudowana dla prowizorycznego pomieszczenia dzwonów ofiarowanych przez Stocznię gdańską dla kościoła Opatrzności. [wg. Przewodnika po Warszawie z 1938 roku].

 

Przyrost ludności dzielnicy wymusił budowę dużego kościoła. Prace rozpoczęto w 1911 r. na podstawie konkursowego projektu wybitnego architekta Oskara Sosnowskiego (1908 r.). Świątynia stanęła na placu podarowanym przez mieszkańca Woli, Jana Grądzkę. W 1914 r., po wymurowaniu korpusu nawowego, wieży i kaplicy NMP, prace przerwano i wznowiono je dopiero w roku 1927, kładąc dachy nad nawami bocznymi. W 1918 r. przy kościele erygowano parafię św. Jakuba Apostoła. Do chwili wybuchu II wojny światowej nie zdołano zakończyć prac wyposażeniowych, zrezygnowano też z hełmu wieńczącego wieżę. Obok tej wieży, która stała się dominantą całej dzielnicy, w miejscu gdzie stoi obecnie dom parafialny, wystawiono drewnianą dzwonnicę w typie średniowiecznych wież izbicowych. Kościół jest najwybitniejszym dziełem polskiego modernizmu, bazuje na formach historycznych i stanowi niedościgłą syntezę polskiego romanizmu z czytelnymi aluzjami do wielu świątyń z tej epoki. [Jarosław Zieliński - Z dziejów Ochoty - gazeta bezpłatna "Ochotnik" nr 19 z października 2006 r.]

 

Jak podaje Wikipedia - kościół jest pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wezwanie kościoła jest nawiązaniem do stupięćdziesięciolecia (1854) ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Na stronie własnej kościoła czytamy - parafia św. Jakuba Apostoła.

cytat z popularnej, przedwojennej Encyklopedii Gutenberga;

Gabrjel, pierwszy Prezydent Rzpltej Polskiej, (1865—1922), rodem z Żmudzi, odbył studja w Petersburgu i Zurychu, tam uzyskał 1891 dyplom inżyniera. Mając zamknięty powrót do kraju przez władze rosyjskie za styczność z kołami emigrancko–rewolucyjnemi, pozostał w Szwajcarji, gdzie pracował przy budowie kolei, wodociągów oraz regulacji Renu. Dzięki wybitnym zdolnościom i wiedzy stał się jednym z pionierów elektryfikacji Szwajcarji przez wykorzystanie siły wodnej, 1907 został profesorem politechniki w Zurychu i zasłynął niebawem jako światowego znaczenia pracownik w dziedzinie hydrotechniki i elektryfikacji, dokonał szeregu wielkich robót w Włoszech, Hiszpanji, Szwajcarji (elektrownia Mühlenberg na rzece Aarze koło Berna), 1915 został przewodniczącym międzynarodowej komisji regulacji Renu. Utrzymując ciągły kontakt z Polską w czasie wojny rozwijał żywą działalność społeczno–filantropijną i publicystyczną na rzecz sprawy polskiej. Po powstaniu państwa Polskiego wrócił do kraju. 1920 został ministrem robót publicznych, 1922 był delegatem Polski na konferencji w Genui, w czerwcu t. r. objął tekę ministra spraw zagranicznych, 9 grudnia obrany został Prezydentem Rzpltej głosami ludowców, socjalistów i mniejszości narodowych. Przeciw wyborowi wystąpiła gwałtownie prawica, zarzucając, iż decydującą rolę odegrały tu stronnictwa niepolskie. 11 grudnia w drodze do Zgromadzenia Narodowego został N. zaatakowany przez tłum na Placu Trzech Krzyży, 16 grudnia w czasie zwiedzania wystawy zginął z ręki malarza E. Niewiadomskiego.

                                       zachowano pisownię oryginału

Gabriel Narutowicz

 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK