Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc@warszawska.info    abc.warszawa@gmail.com


501 153 348

Autorska Bibliografia Ciekawostki

Firma

Reklama - Cennik

Spis ulic

Boleść, Bonifraterska (strona wschodnia), Burmistrzowska, Ciasna, Dolańskiego, Fondamińskiego, Franciszkańska, Freta, Gomulickiego, Konwiktorska, Kościelna, Koźla, Pl.Krasińskich (strona wschodnia), Międzyparkowa, Mostowa, (pierzeja północna), Nowiniarska, Piesza, Przyrynek, Rajców, Rybaki, Rynek Nowego Miasta, Samborska, Sapieżyńska, Stara, Świętojerska (do Pl.Krasińskich), Szymanowska, Telakowskiej, Wójtowska, Zakroczymska.

 

 

Należy do najkrótszych uliczek Nowego Miasta bo liczy ok 150 m. Kończy bieg Mostowej ku Wiśle czyli przebiega pomiędzy ul. Bugaj i Wybrzeżem Gdańskim. Z dawnych dziejów pozostała tylko jedna posesja pod numerem 2 czyli budynek "Starej Prochowni" - dziś siedziba sceny teatralnej a niegdyś tzw. Brama Mostowa.

Wg. E.Szwankowskiego: Pierwotnie końcowy odcinek gościńca do przeprawy przez Wisłę, od czasu lokacji miasta Starej Warszawy na terenie jej północnych przedmieść jako przedłużenie ulicy Mostowej. Trakt ów - z uwagi na pełnione przezeń funkcje - przez kilka stuleci bywał określany opisowo: „droga do przystani", wiódł bowiem nad sam brzeg rzeki, gdzie cumowały łodzie, tratwy i statki z towarami. Na przełomie XVI i XVII w., w związku z wystawieniem stałego mostu, ulicę nazywano „koło mostu" lub „za mostem". Obecne miano przyjęło się dopiero w 2. połowie XVIII w., od kiedy opodal urządzono miejskie więzienie, lud warszawski, nawiązując do charakteru przybytku, zaczął zwać ją Boleść lub Bolesna. Oficjalnie nadana nazwa: Poprawa, zatwierdzona przez Komisję Brukową w 1784 r., zupełnie się nie upowszechniła. Do schyłku XVIII w. po południowej stronie ulicy istniała zabudowa drewniana (głównie spichrze, służące magazynowaniu dostarczanego rzeką zboża) niejednokrotnie zresztą niszczona przez żywioły ognia i wody - czy to pożarami czy powodziami. Dopiero ok. 1780 r. wzniesiono tu, u zbiegu z ulicą Bugaj, pierwszą murowaną kamienicę (Szymon Bogumił Zug (?)). Całą niemal północną pierzeję Boleści zajmowała już od końca XVI w. Brama Mostowa, w 2. połowie XVIII w. rozbudowana i przemianowana na Dom Kary i Poprawy, jedyny to zresztą do dziś ocalały zabytek. Zniszczonych bowiem w 1944 r. gmachów po przeciwnej stronie ulicy nie odbudowano; na tym terenie znajduje się obecnie parking samochodowy.


Widok od strony Mostowej - "Stara Prochownia" czyli Boleść 2


Widok od strony południowej

 

 

 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK