Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc@warszawska.info    abc.warszawa@gmail.com


888 333 625

  Bibliografia Ciekawostki

Firma

Spis ulic

 

Boleść, Bonifraterska (strona wschodnia), Burmistrzowska, Ciasna, Dolańskiego, Fondamińskiego, Franciszkańska, Freta, Gomulickiego, Konwiktorska, Kościelna, Koźla, Pl.Krasińskich (strona wschodnia), Międzyparkowa, Mostowa, (pierzeja północna), Nowiniarska, Piesza, Przyrynek, Rajców, Rybaki, Rynek Nowego Miasta, Samborska, Sapieżyńska, Stara, Świętojerska (do Pl.Krasińskich), Szymanowska, Telakowskiej, Wójtowska, Zakroczymska.

historia ulicy

 

Ulica idąca od Świętojerskiej do Zygmunta Słomińskiego; dawna droga prowadząca do Szosy Marymonckiej. Nazwa ulicy i jej powstanie wiąże się z wybudowanym w l. 1726/1727 kościołem, klasztorem i szpitalem Bonifratrów opiekujących się umysłowo chorymi (arch. arch. Józef Fontana i A. Solari). Szpital Bonifratrów wzniesiono w 1757 roku u zbiegu z Konwiktorską. W XVIII w. zwana też Paryszewszczyzną lub ul. Paryszewską od nazwiska Parysów, właścicieli włók leżących tu w XVI-XVIII w. W końcu XVIII w. znajdowały się przy B. dwie cegielnie, pałac Szymanowskich i ok. 20 domów, przeważnie drewnianych. Po 1822 B. zabudowana została kilkunastu kamienicami klasycystycznymi; w XIX w. zamieszkała była przez ludność żydowską i miała charakter handlowy. W l. 1936/1937 B., przebita od Franciszkańskiej do pl. Krasińskich i rozszerzona, stała się główną arterią prowadzącą na Żoliborz. Szpital Bonifratrów - św. Jana Bożego - stał się wysuniętą redutą w powstaniu warszawskim; po upadku reduty hitlerowcy zamordowali 30 VIII 1944 ok. 300 chorych i lekarzy.
W 1943 i w 1944 zabudowa została zburzona. Ok. 1950 odbudowano b. zniszczony kościół Bonifratrów.
W latach 1958/1959 wybudowano przy B. zespół budynków ambasady Chińskiej Republiki Ludowej (pracownia arch. R. Gutta). W 1960 zburzono ruiny gmachu sądowego, oddzielającego B. od pl. Krasińskich. Po obu stronach ulicy wzniesiono nowe domy, m. in. w l. 1967-1969 na dawnej posesji szpitala przy zbiegu B. z Konwiktorską.

Wg. mapy Orłowicza z 1930 roku Bonifraterska przebiegała od Franciszkańskiej do Placu Broni (należącego do warszawskiej Cytadeli). Kończyła się w zasadzie przed torami kolejowymi dawnego mostu także dwupoziomowego zwanego popularnie Drugim Mostem a oficjalnie Mostem przy Cytadeli (budowę ukończono w 1875 r.). W miejscu dzisiejszego stadionu "Polonii" na wspomnianej mapie widnieje Park Traugutta z Fortem Traugutta oraz nieistniejące dziś ulice jak Żoliborska czy Przebieg (w tym miejscu stoi dziś hotel IBIS).


ulica Bonifraterska obok stadionu "Polonii" 1960 rok

 

 

 

 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK