Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc@warszawska.info    abc.warszawa@gmail.com


501 153 348

Autorska Bibliografia Ciekawostki

Firma

Reklama - Cennik

Spis ulic

Boleść, Bonifraterska (strona wschodnia), Burmistrzowska, Ciasna, Dolańskiego, Fondamińskiego, Franciszkańska, Freta, Gomulickiego, Konwiktorska, Kościelna, Koźla, Pl.Krasińskich (strona wschodnia), Międzyparkowa, Mostowa, (pierzeja północna), Nowiniarska, Piesza, Przyrynek, Rajców, Rybaki, Rynek Nowego Miasta, Samborska, Sapieżyńska, Stara, Świętojerska (do Pl.Krasińskich), Szymanowska, Telakowskiej, Wójtowska, Zakroczymska.

 

 

Ulica nowa, wytyczona w okresie powojennym ok. 1955 r., na terenie należącym niegdyś do kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Nazwa pochodzi od dawnego tytułu najwyższego urzędu miejskiego, który był piastowany przez corocznie wybieranego jednego spośród rajców wchodzących w skład rady miejskiej, osobnej dla Starej i Nowej Warszawy. Do zadań burmistrza należało kierowanie całą administracją, przygotowywanie projektów ustaw i kontrolowanie przestrzegania wydanych przepisów. Urząd ten został zlikwidowany w 1791 r. uchwałą Sejmu Czteroletniego, którą powołano wspólny dla całej Warszawy magistrat ze stojącym na jego czele prezydentem. Po jednej stronie ulicy Burmistrzowskiej znajdują się budynki plebanii kościoła parafialnego, po drugiej zabudowa jednorodzinna.

 

 

 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK