Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc@warszawska.info    abc.warszawa@gmail.com


501 153 348

Autorska Bibliografia Ciekawostki

Firma

Reklama - Cennik

Spis ulic

Boleść, Bonifraterska (strona wschodnia), Burmistrzowska, Ciasna, Dolańskiego, Fondamińskiego, Franciszkańska, Freta, Gomulickiego, Konwiktorska, Kościelna, Koźla, Pl.Krasińskich (strona wschodnia), Międzyparkowa, Mostowa, (pierzeja północna), Nowiniarska, Piesza, Przyrynek, Rajców, Rybaki, Rynek Nowego Miasta, Samborska, Sapieżyńska, Stara, Świętojerska (do Pl.Krasińskich), Szymanowska, Telakowskiej, Wójtowska, Zakroczymska.

 

 

Uliczka łącząca Konwiktorską z Sapieżyńska. Ruch jednokierunkowy. Budynki Banku PKO SA.

Patron ulicy Włodzimierz Dolański (1886-1973) to pedagog i działacz szkolnictwa specjalnego. Ociemniały od dziesiątego roku życia. Absolwent UW i paryskiej Sorbony. Od 1931 nauczyciel w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach. Po II wojnie światowej m.in. przewodniczący Związku Pracowników Niewidomych Rzeczypospolitej Polskiej, wykładowca w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, członek Komisji Doradczej ds. Niewidomych przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, działacz oświatowy organizacji niewidomych, członek Międzynarodowego Komitetu ds. Niewidomych w Paryżu.
Pochowany na cmentarzu w Laskach.


widok od strony Sapieżyńskiej


widok od strony Konwiktorskiej

 

 

 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK