Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc@warszawska.info    abc.warszawa@gmail.com


501 153 348

Autorska Bibliografia Ciekawostki

Firma

Reklama - Cennik

Spis ulic

Boleść, Bonifraterska (strona wschodnia), Burmistrzowska, Ciasna, Dolańskiego, Fondamińskiego, Franciszkańska, Freta, Gomulickiego, Konwiktorska, Kościelna, Koźla, Pl.Krasińskich (strona wschodnia), Międzyparkowa, Mostowa, (pierzeja północna), Nowiniarska, Piesza, Przyrynek, Rajców, Rybaki, Rynek Nowego Miasta, Samborska, Sapieżyńska, Stara, Świętojerska (do Pl.Krasińskich), Szymanowska, Telakowskiej, Wójtowska, Zakroczymska.

historia ulicy

 

Konwiktorska znajduje się na rozległych, niegdyś przedmiejskich terenach, należących dawniej do prowadzonego przez jezuitów konwiktu Collegium Nobilium. Kasata zakonu w 1773 r. spowodowała parcelację i licytację gruntów. Ulica wytyczona została na miejscu szkolnej alei dojazdowej w 1780 r., otrzymując z racji swego umiejscowienia obecne miano Konwiktorskiej. Kilka lat później została wybrukowana.
Na przełomie XVIII i XIX w. mieszkał tu Marcin Molski, znany wierszopis, autor niezliczonych okolicznościowych utworów, z którego często pokpiwano twierdząc, że „Jakikolwiek jest los Polski, zawsze wiersze pisze Molski". O ile po stronie nieparzystej szybko wystawiony został obszerny pałac należący do kasztelana płockiego Maksymiliana Sierakowskiego, o tyle strona parzysta długo zachowała jakby wiejski, ogrodowy charakter.
W połowie XIX w. znajdowały się tam w luźnej zabudowie tylko trzy kamienice; rozebrano je zresztą już ok. 1851 r. w związku z kolejnym rozszerzaniem esplanady Cytadeli. W okresie Drugiej Rzeczypospolitej na tym terenie wybudowany został w latach 1922-28 stadion klubu sportowego „Polonia", a bliżej Zakroczymskiej, na gruntach należących niegdyś do Nowego Miasta, wzniesiono nowoczesną Szkołę Przemysłu Graficznego. Ulica została częściowo zniszczona w 1939 r. podczas oblężenia stolicy przez wojska niemieckie, powtórnie w 1944 r. Po wojnie wystawiono przy niej nowe budynki, w których mieszczą się m.in. liceum ogólnokształcące i Centralny Ośrodek Niewidomych. W pobliżu ulicy Zakroczymskiej ocalały, bądź zostały zrekonstruowane dwa obiekty zabytkowe: pałac Sierakowskiego i gmach szkolny (Konwiktorska 2).
JEZUICKI KONWIKT COLLEGIUM NOBILIUM (nie istniejący). Wzorem wcześniejszych tego typu placówek: teatyńskiej i pijarskiej, będących nowoczesnymi szkołami z internatem dla szlachetnie urodzonej młodzieży, został założony w 1752 r. Początkowo mieścił się w kilku staromiejskich kamienicach przy ulicy Jezuickiej. Po dwóch latach ówczesny regens ks. Jan Ciecierski nabył od wojewodziny wołyńskiej Marianny Potockiej podmiejski stary pałac - wzniesiony jeszcze w 2. połowie XVII w. dla stolnikostwa wyszogrodzkich Małgorzaty i Adama Kotowskich - gdzie przeniesiono konwiktorów. Kolejny zarządca uczelni, profesor geografii, ks. Karol Wyrwicz, zamierzał wybudować opodal nowy gmach szkoły, w pełni dostosowany do jej potrzeb. Dokupił w tym celu gruntu i zamówił u architekta Efraima Szregera projekt zespołu budowli. W 1772 r. wzniesiono pierwsze gmachy, lecz w następnym roku pożar zniszczył rozpoczęte dzieło. Ich odbudowy i dokończenia jezuici już nie podjęli z powodu kasaty zakonu. Sam konwikt - jako instytucja - istniał jeszcze do 1777 r., kiedy to rozwiązała go Komisja Edukacji Narodowej.
GMACH dawnej SZKOŁY PRZEMYSŁU GRAFICZNEGO (ul. Konwiktorska nr 2) im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Modernistyczny, reprezentujący nurt funkcjonalizmu. Budowla murowana, nie tynkowana, złożona z sześciu ustawionych w jednej linii, zróżnicowanych nieco wysokością, dwupiętrowych członów. Trzy z nich, od strony zachodniej, tworzą pięcioosiowy segment Szkoła Graficzna została założona w Warszawie w 1926 r., z siedzibą przy ulicy Składowej. Była to pierwsza w Polsce nowoczesna uczelnia tego typu, mająca w ciągu trzy i pół rocznych kursów kształcić „zawodowych drukarzy, składaczy, rysowników litograficznych, maszynistów drukarskich, maszynistów offsetowych i fotochemicznych". Odznaczała się wysokim poziomem nauczania; jednym z jej wykładowców był Adam Półtawski, znany grafik i typograf, projektant wielu banknotów emitowanych w dwudziestoleciu międzywojennym (zob. ul. Sanguszki nr 1).
Szkoła nie tylko kształciła, ale też i wydawała, m.in. „tak drukarsko i graficznie trudne dzieła" jak Polonia typografica i Biblia Gutenberga. Rozwój placówki umożliwić mógł nowy, specjalnie do jej potrzeb dostosowany gmach. Projekt Przybylskiego zyskał duży aplauz, budynek bowiem złożony z trzech segmentów - pisano - „zawierać będzie trzy zasadnicze działy: dział nauczania teoretycznego (klasy, gabinety fizyko-chemiczne, biblioteka, czytelnia, zbiory szkolne), oddział nauczania warsztatowego (warsztaty drukarskie, litograficzne i introligatorskie) oraz mały dział mieszkalny (mieszkania dyrektora, kierownika technicznego, służby)". Koszt całości wyliczono na 1300 tys. zł, a finalizacji prac spodziewano się w 1930 r. Zrealizowana została tylko część projektu, segmenty: mieszkalny i warsztatowy. Nauczyciele wraz z uczniami przenieśli się do nich w 1931 r. Choć zamierzano kontynuować budowę i wznieść od strony wschodniej brakujący, najbardziej  efektowny pod względem architektonicznym, segment działu nauczania teoretycznego, to jednak prac tych - z uwagi na brak wystarczających funduszów - już do wybuchu II wojny światowej nie podjęto. Budowla nad wyraz dobrze przetrwała dobę zniszczeń 1944 r. Zajęcia szkolne rozpoczęto już w 1945 r. Obecna nazwa uczelni - Technikum Poligraficzne - została przyjęta w 1954 r. Szkoła funkcjonowała tu do 1968 r., kiedy to przeniesiono
ją do nowo wybudowanego kompleksu gmachów przy ulicy Stawki. Od tego czasu budynek zajmuje Instytut Poligrafii Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
PAŁAC SIERAKOWSKIEGO (ul. Konwiktorska nr 3), zw. Koszarami Konwiktorskimi lub Sierakowskimi. Późnoklasycystyczny. Na planie podkowy, jednopiętrowy, złożony z dziewięcioosiowego korpusu głównego i pary przyległych dwuskrzydłowych oficyn na rzucie antytetycznie zestawionych liter L, od frontu cztero-, od podjazdu pięcioosiowych; wystrój elewacji surowy, niemal pozbawiony dekoracji. Wystawiony ok. 1780 r. dla Maksymiliana Sierakowskiego, kasztelana płockiego. W latach 1819-22 przekształcony przez architekta Jakuba Kubickiego na budynek koszar, najczęściej zw. tradycyjnie Sierakowskimi. W 1852 r. remontowany przez architektów Andrzeja Gołońskiego i Leona Borzęckiego. W 1818 r. nabyła gmach za 64 tys. złp. Rządowa Komisja Wojny, przeznaczając go na siedzibę „rezerwy, żonatych, warsztatów rzemieślniczych, składów, piekarni, koni i furgonów pułku nie mogącego całkiem pomieścić się w Koszarach Sapieżyńskich" . Wówczas też dokonano generalnego remontu pałacu i przystosowania go do potrzeb wojska; zmniejszono liczbę osi korpusu do trzynastu, nadano też całości nowy późnoklasycystyczny wystrój zewnętrzny, surowy, pozbawiony ozdobności, stosowny do militarnego charakteru budowli. Nieco później w latach 1821-29 Kubicki wzniósł jeszcze w pobliżu dwa pawilony gospodarcze (obecnie już nie istniejące).
W 1852 r. pałac po odnowieniu został przekazany na okresowe lokum dla szpitala Św. Ducha, wyeksmitowanego z dawnej rezydencji Miączyńskiej (niegdyś przy ul. Przyrynek), rozebranej w związku z kolejnym poszerzaniem esplanady Cytadeli. Chorzy zostali umieszczeni w salach korpusu głównego, w oficynach mieściło się zaplecze gospodarcze; w gmachu utworzono też przyszpitalną kaplicę. Wkrótce jednak Rada Główna Opiekuńcza wyjednała zgodę na budowę specjalnego, na wskroś nowoczesnego gmachu przy ulicy Elektoralnej (1859-61 Józef Orłowski), do którego przeniesiono tę placówkę opieki zdrowotnej.
W 1861 r. do pałacu powróciło wojsko. Stacjonował tu Pułk Grenadierów Jekaterynburskich, a od czasu odzyskania niepodległości żołnierze polscy. Dziś - po odbudowie - znajduje się tu rejonowy ośrodek zdrowia (chyba w likwidacji, bo przychodni rehabilitacyjnej już nie ma).
Zniszczony całkowicie w 1939 r. podczas oblężenia Warszawy. Zrekonstruowany w latach 1951-54 wg projektu
architekta Barbary Andrzejewskiej, sporządzonego na podstawie rysunku Kubickiego.

 

 

 

 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK