Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc@warszawska.info    abc.warszawa@gmail.com


501 153 348

Autorska Bibliografia Ciekawostki

Firma

Reklama - Cennik

Spis ulic

Boleść, Bonifraterska (strona wschodnia), Burmistrzowska, Ciasna, Dolańskiego, Fondamińskiego, Franciszkańska, Freta, Gomulickiego, Konwiktorska, Kościelna, Koźla, Pl.Krasińskich (strona wschodnia), Międzyparkowa, Mostowa, (pierzeja północna), Nowiniarska, Piesza, Przyrynek, Rajców, Rybaki, Rynek Nowego Miasta, Samborska, Sapieżyńska, Stara, Świętojerska (do Pl.Krasińskich), Szymanowska, Telakowskiej, Wójtowska, Zakroczymska.

historia ulicy

 

W jednym z dawnych przewodników po Warszawie czytamy: "Zaczątkiem Warszawy była osada rybacka, dzieje której brną w pomroce wieków, rozciągającej się najprawdopodobniej w okolicach dzisiejszej ulicy Rybaki".Rybaki w 1880 r., drzeworyt, rys. A. Gierymski.


Drugi przewodnik nieco nowszy bo z 1938 roku informuje:
Obok kościoła N. M. P. (ul. Kościelna) w dół, ku Wiśle schodzą szerokie, drewniane schodki na ul. Rybaki — dawniej Rybitwie, stąd piękny widok na obydwa kościoły i zabudowania klasztorne. Ul. Rybaki, krzywym swym biegiem przystosowana do dawnej linii brzegu Wisły, tworzyła niegdyś osadę rybacką u stóp wzgórza.
Nr. Nr. 4/6 i 8/10 — charakterystyczny dom budowany jak zajazd z dwiema wielkimi bramami.
Na narożniku muru, położonym na przeciwległej stronie ulicy — pamiątkowa tablica wylewów Wisły.
Nr. 2 — Prochownia..


szkic Bronisława Kopczyńskiego - ulica Rybaki w 1919 roku


A tak o tej sławnej niegdyś ulicy pisze Eugeniusz Szwankowski:
Ulica Powiśla idąca od Mostowej do ul. Sanguszki nieregularnym i załamującym się biegiem. Znajdowała się tu stara osada rybacka istniejąca do XVI w. Na początku XVI w. ulicę zwano „Platea Rybicka", czyli Ulica Rybicka; w XVII w.-Na Rybitwie lub Rybitwia; w połowie XVIII w. - Ku Rybakom. Nieregularnie usytuowana zabudowa znajdowała się po zachodniej stronie ulicy i składała się z niewielkich drewnianych domów, szop i magazynów.


szkic Gierymskiego - ulica Rybaki

Drugą stronę ulicy stanowił brzeg wiślany, przy którym stały młyny wodne oraz łodzie i statki. W 1632 wzniesiono przy R. niewielki kościół drewniany, zniszczony zapewne podczas wojen szwedzkich w 1656. Częste wylewy Wisły i pożary zniszczyły zabudowę, z reguły drewnianą. W XVIII w. R. między Dominikańską i Samborską były wąską drogą nadbrzeżną. W połowie XVIII w. stało przy R. ok. 40 drewnianych domów i dopiero w końcu XVIII w. było 5 domów murowanych i murowany spichlerz oraz cegielnia, szopy, kąpiele wodne i rzeźnia zwana Biernatczyzną. Zabudowa skupiała się w pobliżu Mostowej, dalej była luźna i rozmieszczona wśród ogrodów.

W drugiej połowie XVIII w. brzeg wiślany odsuwał się powoli od R. i zaczęły się one w tym czasie zabudowywać po stronie wschodniej. Przy R. mieszkali wtedy wyrobnicy, rybacy, szyprowie, przewoźnicy, rzeźnicy i nędzarze, w sumie w końcu XVIII w. - 900 mieszkańców.

Ok. 1819 przy R. wzniesiono obszerny zajazd z dwiema charakterystycznymi niszami w kształcie konch (pod nr 6/8/10). W tym czasie R. zostały częściowo uregulowane. Rzeźnia miejska na Biernatczyźnie istniała przez cały XIX w. W 1. 1856-1863 R. uregulowano. W końcu tego stulecia wybudowano tu kilka kamienic 3-piętrowych o skromnych elewacjach.

Ok. 1910 wzniesiono neorenesansową kamienicę (pod nr 30) i czerwony budynek fabryczny - wytwórnię ekstraktów garbarskich „Quebracho" (pod nr 6). W 1925 zbudowano szkołę o elewacji nawiązującej do architektury dworków (pod nr 32). W 1936 rozpoczęto budowę tzw. Domu Polonii Zagranicznej. W sierpniu 1944 spłonęły całe R. Resztki Domu Polonii rozebrano po wojnie. Przy R. założono tereny zielone.


B. Kopczyński - szkic domu zajezdnego (ul. Rybaki)

 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK