Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc@warszawska.info    abc.warszawa@gmail.com


501 153 348

Autorska Bibliografia Ciekawostki

Firma

Reklama - Cennik

Spis ulic

Boleść, Bonifraterska (strona wschodnia), Burmistrzowska, Ciasna, Dolańskiego, Fondamińskiego, Franciszkańska, Freta, Gomulickiego, Konwiktorska, Kościelna, Koźla, Pl.Krasińskich (strona wschodnia), Międzyparkowa, Mostowa, (pierzeja północna), Nowiniarska, Piesza, Przyrynek, Rajców, Rybaki, Rynek Nowego Miasta, Samborska, Sapieżyńska, Stara, Świętojerska (do Pl.Krasińskich), Szymanowska, Telakowskiej, Wójtowska, Zakroczymska.

historia Rynku

 

Eugeniusz Szwankowski tak przedstawia historię Rynku Nowego Miasta:
Plac między ulicami Freta i Kościelną. Wytyczony jako rynek założonego przed 1408 miasta Nowej Warszawy, miał początkowo kształt prostokąta zbliżonego do kwadratu o rozmiarach 140 xl20 m. Część północno-zachodnią R. wydzielono pod kramy i jatki, a na 57 działkach otaczających R. wzniesiono drewniane domy mieszczan. W XV w. na środku R., w pobliżu pierzei wschodniej, stanął drewniany ratusz. Na początku XVI w. na terenie przeznaczonym na kramy, obok łaźni, zaczęto stawiać domy mieszkalne, w 1544 zabudowę zniszczył pożar, po którym odbudowano ratusz murowany. Domy nawet zamożnych kupców, pozostały nadal drewniane; w połowie XVII w. przy R. były zaledwie dwa domy murowane. W 1656 R. został spalony przez Szwedów. Odbudowano go w ciągu kilkunastu lat wznosząc domy nadal drewniane; w 1680 stanął ratusz, na innym miejscu, w pobliżu obecnej studni. W 1688 wzniesiono barokowy kościół Sakramentek (arch. Tylman z Gameren); ten sam architekt przebudował na klasztor pałac Kotowskich w głębi posesji. Ok. 1740 wzniesiono nowy klasztor w pobliżu ul. Starej (arch. A. Solari).
W drugiej połowie XVIII w. kamienice wyparły większość drewnianej zabudowy. Były one niewielkie 1- i 2-piętrowe z drewnianymi oficynami i zabudowaniami gospodarczymi. W 1785 przebudowano ratusz, obudowując go sklepami. W 1793 wybudowano jatki rzeźnicze.
W 1818 rozebrano ratusz, w 1836 uporządkowano targ. W 1853-1855 do R. doprowadzono wodociąg. W 1863 na R. odbyła się egzekucja pięciu powstańców (sztyletników*)). W l.1859-1864 nadbudowano kilka kamienic, w 1878 skasowano targi i urządzono skwer. Intensywny ruch budowlany, który rozpoczął się w końcu XIX w. i trwał do 1911, zaznaczył się budową kilkunastu 5-piętrowych kamienic, zacierając w znacznej mierze zabytkowy charakter architektury rynkowej. R. zamieszkany był wówczas przeważnie przez drobnych rzemieślników i robotników. W 1932 ustawiono na skwerze figurę św. Klemensa Hofbauera.
W 1944 R. spłonął całkowicie, zburzono 80% murów, m. in. zabytkowy kościół Sakramentek. W 1947 odbudowano klasztor Sakramentek; pierzeję południową i skos zabudowy R. zaprojektowano na nowo w stylu nawiązującym do architektury XVIII w., fasady pokryła nowoczesna polichromia. Odbudowano także kościół Sakramentek. W pobliżu Freta ustawiono XIX-wieczną studnię. Po stronie wschodniej (nr 5/7) umieszczono kino „Wars". Powierzchnię bruku i chodników zróżnicowano w paru poziomach. Odbudowę R. zakończono w 1955.

*) sztyletnicy - organizacja zbrojna z okresu powstania styczniowego.


Rynek Nowego Miasta na obrazie Canaletta

 
na dawnych rycinach

(Ilustrowany Przewodnik po Warszawie wraz z treściwym opisem okolic miasta. Warszawa. Nakład Redakcyi "Wędrowca" 1893. - pisownia oryginalna).

Rynek Nowego Miasta niegdyś stanowił centrum osobnej dzielnicy, która miała swojego prezydenta i ratusz własny na środku rynku. Targ ten przetrwał do naszych czasów, a dziś na tem miejscu urządzono skwer. teraz targi w rodzaju bazarów mieszczą się w domach Nr.1 należącym do p. Styczakowskiego, a komunikującym z posesją podominikańską i Nr. 27 do p. Markusa Lewi, a mającym przejście na ulicę Kościelną. Jak wszystkie ulice tej części miasta, tak i rynek zamieszkały jest przez uboższą ludność.
KOŚCIÓŁ Św. KAZIMIERZA (PP. Sakramentek zbudowany w r 1683 - 1688 przez królowę Maryę Kazimierę, jako ślub, by mąż zwycięzcą wrócił z pod Wiednia. Herb królowej wraz z herbem męża Janiną, znajduje się nade drzwiami głównemi kościoła. Jest to niewielka świątynia, w stylu renesansu włoskiego, o porządku toskańskim. Plan kościoła ma kształt krzyża równo-ramiennego, na którego przecięciu wysoka i artystycznie pomyślana kopuła, jest to bowiem budowla czysto kopułowa. Środek tego krzyża stanowi ośmiokąt. Wnętrze renesansowe, pilastry korynckie, kopuła malowana
al fresco ...


obraz Władysława Chmielińskiego


obraz Aleksandra Lessera


okres międzywojenny

Z warszawskiego przewodnika z 1938 r.: Nieforemny plac, który przylega do ul. Freta a tworzy dziś ul. Nowe Miasto, — jest zdeformowanym, dawnym rynkiem Nowego Miasta. Pierwotnie był on czworobokiem, narożnik jego przylegał do kośc. Panny Marii, pośrodku zaś (z brzegu dzisiejszego skweru), znajdował sie ratusz, zburzony w 1818 r. Już budowa kościoła PP. Sakramentek w końcu XVII w. oraz budynków klasztornych w XVIII w. wpłynęła na zmianę charakteru dawnego rynku, wszakże XIX w. i początek XX w. przekształciły decydująco ten plac zmieniając jego plan i wprowadzając szereg rażących brzydotą domów.
Na skwerze ustawiono w 1932 r. figurę św. Klemensa.


Warszawa 1947 rok - reprodukcja z ówczesnej gazety - fot. Jan Bułhak


Rynek w latach 60-tych


lata 70-te

 

 

 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK