Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc@warszawska.info    abc.warszawa@gmail.com


501 153 348

Autorska Bibliografia Ciekawostki

Firma

Reklama - Cennik

Spis ulic

Boleść, Bonifraterska (strona wschodnia), Burmistrzowska, Ciasna, Dolańskiego, Fondamińskiego, Franciszkańska, Freta, Gomulickiego, Konwiktorska, Kościelna, Koźla, Pl.Krasińskich (strona wschodnia), Międzyparkowa, Mostowa, (pierzeja północna), Nowiniarska, Piesza, Przyrynek, Rajców, Rybaki, Rynek Nowego Miasta, Samborska, Sapieżyńska, Stara, Świętojerska (do Pl.Krasińskich), Szymanowska, Telakowskiej, Wójtowska, Zakroczymska.

historia ulicy

 

Od brzegu skarpy wiślanej nieco poza ulicą Zakroczymską; schodki łączą ją z ulicą Rybaki.
Wytyczona na przełomie XIV i XV w. w związku z lokacją miasta, łączyła ulicę Przyrynek z Zakroczymską. Nazwa wywodziła się stąd, iż grunt, przez który przebiegała, był częścią uposażenia wójta Nowej Warszawy. Przez kilka stuleci droga owa wyznaczała naturalną granicę zwartej miejskiej zabudowy, jej środkiem bowiem ku Wiśle płynął strumień zw. Nalewką, a obszary ciągnące się na północy stanowiły bądź to bagienne nieużytki, bądź przeciwnie, żyzne gleby nadające się pod uprawę i wyrobiska gliny cenne dla rzemiosła. W 1621 r. usypano opodal Wały Zygmuntowskie, tak że Wójtowska znalazła sie poza ich obrębem. Jednakże w tej okolicy uległy one stosunkowo szybkiej i całkowitej niwelacji. Jeszcze w 2. połowie XVII w. drewniane domostwa stały tylko po południowej stronie ulicy. W XVIII w. na tych peryferiach miejskich chętnie osiedlała się szlachta, mieli tu swe dwory Kazimierz Mokronowski, chorąży warszawski, i Adam Wielądek, stolnik kijowski; znaczną część zaś terenu wykupił Jan Fryderyk Sapieha, kanclerz wielki litewski, by poszerzyć swój pobliski pałac (ul. Zakroczymska nr 6). Dopiero ok. połowy tego stulecia strumień ujęto krytym kanałem, co umożliwiło przeprowadzenie w dalszych latach regulacji i brukowania ulicy. W połowie natomiast XIX w. na czterech zaledwie znajdujących się przy niej posesjach stały trzy kamienice i jeden dom drewniany. Istniejące po stronie północnej budynki rozebrano zresztą już w 1851 r., kolejny raz rozszerzając esplanadę Cytadeli. Dopiero w czasach Drugiej Rzeczypospolitej wzniesiono tam gmach Wytwórni Papierów Wartościowych (ul. Sanguszki nr 1).
Do 1944 r. miała Wójtowska swe przedłużenie w krótkim trakcie gospodarczym biegnącym od Przyrynku nad brzeg skarpy. Stąd w XVII w. nazywano go "ku Wiśle". Charakterystyczny, utrwalony ok. połowy XVIII w. nieregularny kształt uliczki - najpierw wąskiej następnie rozszerzającej się w podłużny placyk - sprawił, iż otrzymała wówczas miano Zakątnej. Po II wojnie światowej ten odcinek nazwano ulicą Samborską1) („na pamiątkę" zupełnie innej, zlikwidowanej nowomiejskiej ulicy), ostatecznie jednak włączono ją - jako początkowy fragment - do ulicy Wójtowskiej, która została również wtedy wydłużona poza Zakroczymską. Notabene nawet w ostatnio wydanych planach stolicy widnieje jeszcze owa Samborska, jest to jednak już tylko „relikt minionej przeszłości" - błąd, którego dotychczas nikt nie poprawił, w rzeczywistości bowiem takiej ulicy w Warszawie nie ma. Po stronie południowej ulicy Wójtowskiej stanęły nowe budynki mieszkalne, w nowoczesnym zaś pawilonie na skarpie znalazł swą siedzibę „Polmot". (za Ryszard Mączyński "Ulice Nowego Miasta" Warszawa 1998 r.)

wg. Sobieszczańskiego: Wójtowska, ostatnia przed placem Cytadeli, pomiędzy Zakroczymską a Przyrynek, należy do cyrkułu 2. Stąd nazwana, iż przy tej ulicy było mieszkanie wójta Nowej Warszawy, do którego grunta jej w większej części należały.


1) W Życiu Warszawy ukazał sie artykuł "Małe jest piękne, czyli najmniejsza ulica otwarta" - opracowanie Pani Agatę Sabała - informujący o przywróceniu Samborskiej jako najkrótszej ulicy w Warszawie - odchodzi jako ślepy chodnik od ul. Przyrynek

 
 
 
 

 

 

 

 

 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK